platforma online do zarządzania projektami

Centralna baza plików i mailiCentralna baza plików i maili

System pozwala na magazynowanie wszystkich maili oraz plików, które są tworzone w ramach projektu, w jednym miejscu. Centralna baza plików ułatwia pracę osób uczestniczących w realizacji projektu. System umożliwia komentowanie plików oraz umieszczanie ich nowych wersji.

Ewidencja celów oraz zadań projektuEwidencja celów oraz zadań projektu

W ramach realizowanego projektu wyznacza się cele, które mogą pełnić rolę kamieni milowych. Cele mają charakter ogólny i dotyczą wszystkich osób, które pracują nad projektem. Zadania to konkretne działania w ramach osiągania jakiegoś celu. Zadania przyporządkowane powinny być określonej osobie lub grupie osób, z określeniem terminu realizacji. Cele i zadania , jako nadrzędne wydarzenia, są wyróżnione w kalendarzu ramką. Można je łączyć ze sobą oraz z innymi działaniami w projekcie, poprzez powiązania widoczne cały czas z boku.

Grupowanie zawartości poprzez tworzenie powiązańGrupowanie zawartości poprzez tworzenie powiązań

Cały czas po prawej stronie ekranu widoczne są powiązania, które dają możliwość szybkiego łączenia ze sobą elementów projektu o wspólnej tematyce, co umożliwia łatwe dotarcie do nich. Nowe powiązanie można stworzyć, przeciągając przy pomocy myszy dany obiekt systemu (cel, zadanie, wiadomość, tablicę lub plik) i upuszczając go na wcześniej zdefiniowane słowo kluczowe w powiązaniach. W ten sposób powstaje drzewko powiązań przedstawione w widoku szczegółowym celu lub zadania.

Wykorzystanie standardowej poczty emailWykorzystanie standardowej poczty email

System zbiera kopie wszystkich wiadomości ze standardowej korespondencji, która odbywa się przy pomocy normalnych skrzynek pocztowych. Aplikacja goProjekt automatycznie rozsyła powiadomienia w formie email do tych użytkowników, którzy subskrybują określone pliki, wiadomości czy tablice. Kopie maili dotyczące jednego projektu są magazynowane w jednym miejscu w systemie. Dzięki temu nasza standardowa skrzynka, może być regularnie opróżniana.

Wspólna praca na tablicachWspólna praca na tablicach

Przy pomocy tablic możliwe jest wspólne edytowanie podstawowych dokumentów takich jak regulaminy, umowy, oferty. Pod tablicami można prowadzić również dyskusję w formie komentarzy. W przypadku tej funkcji możliwe jest stosowanie podstawowego formatowania tekstu. Wprowadzane przez jednego użytkownika zmiany na tablicy, automatycznie są odświeżane podczas podglądu tablicy przez innych użytkowników.

Oprogramowanie dla projektówOprogramowanie dla projektów

System goprojekt to standardowa aplikacja internetowa bazująca na przeglądarce internetowej. Dostęp do projektu dla wszystkich użytkowników odbywa się poprzez łatwy do zapamiętania adres internetowy np. www.techbud.nasz-projekt.pl, www.gimnazjum15.maly-projekt.pl, www.wdrozenie-iso.duzy-projekt.pl.