platforma online do zarządzania projektami

Projekty dla szkół

Przykładem projektu realizowanego w szkole może być poznanie przez uczniów swojego regionu.

W ramach realizacji projektu uczniowie pracują w grupach w oparciu o instrukcje, a poprzez system wymieniają zebrane materiały i prowadzą dyskusje. W ten sposób zdobywają umiejętności pracy w grupie z wykorzystaniem internetu i nowoczesnego systemu zarządzania projektami.

Przykładowymi celami w takim projekcie mogą być: poznanie historii regionu czy przedstawienie atrakcji turystycznych. Zadaniami mogą być: stworzenie listy muzeów i miejsc dokumentujących historię regionu, stworzenie mapy szlaków turystycznych czy też na przykład stworzenie fotoalbumu przedstawiającego lokalną faunę i florę.

W systemie goprojekt przechowywane są wszystkie wiadomości e-mail oraz pliki związane z realizacją projektu. Wyniki prac poszczególnych grup prezentowane są na tablicach. System taki jest świetnym uzupełnieniem dziennika elektronicznego w szkole takiego jak np. MobiDziennik

Zobacz przykład zastosowanie goProjekt dla szkół

Projekty w firmie informatycznej

Przykładem projektu realizowanej w firmie informatycznej może być wdrożenie aplikacji u konkretnego klienta. W ramach realizacji projektu wymieniane są pomiędzy pracownikami oraz klientem różne dokumenty, ustalenia, maile, które teraz mogą być zmagazynowane w jednym miejscu w systemie goProjekt.

Przykładowe cele w takim projekcie to np. etap 1 wdrożenia, etap 2 wdrożenia. Zadaniami w takim projekcie mogą być np.: instalacja serwera, wykonanie poprawek, przeprowadzenie szkoleń.

Na tablicach mogą być rejestrowane np.: wszelkie błędy, uzgodnienia do wykonania poprawek oraz ustalenia grup roboczych.

W systemie goprojekt przechowywane są wszystkie pliki wymieniane w trakcie realizacji projektu takie jak: oferty, umowy, dokumentacje, protokoły. Użytkownicy prowadząc normalną korespondencję automatycznie archiwizują wszystkie wiadomości email w systemie goprojekt.

Zobacz przykład zastosowanie goProjekt w firmie informatycznej

Projekty w dziale marketingu

Przykładem projektu realizowanego w dziale marketingu może być wystawienie się firmy na targach branżowych. Imprezy targowe pozwalają na zdobycie nowych kontaktów i pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz co ważne zapoznanie się z ofertą konkurencji.

Zgłoszenie udziału firmy w targach to jeden z celów tego projektu. Skompletowanie różnych dokumentów potwierdzających działalność firmy, których wymaga organizator targów, wpłacenie zaliczki, rezerwacja pokoi hotelowych czy miejsc parkingowych to z kolei zadania.Innym celem w tym projekcie będzie na przykład:wykonanie stoiska promocyjnego firmy. Zadaniem uczestników projektu będzie więc wyselekcjonowanie firmy designerskiej, która wykona projekt stoiska.

System goprojekt działa w oparciu o standardową pocztę email, która jest automatycznie archiwizowana. Na tablicach ewidencjonowane są wszelkie poprawki oraz uzgodnienia pomiędzy firmą a organizatorem bądź podwykonawcą projektu stoiska.

Zobacz przykład zastosowanie goProjekt w dziale marketingu

Projekty w firmie architektonicznej

Przykładem może być projekt domu parterowego z poddaszem użytkowym dla czteroosobowej rodziny. W przypadku pracowni architektonicznej celem jest stworzenie planu architektoniczno-budowlanego zgodnie z oczekiwaniami klienta, wymogami prawnymi, warunkami panującymi na wybranej działce oraz miejscowym planem.

Zadaniem ekipy architektonicznej jest zgromadzenie wszelkich wskazówek: rysunków, notatek, zdjęć elementów czy rozwiązań, które klient chciałby wykorzystać w swoim wymarzonym domu oraz zebranie odpowiedniej dokumentacji np. decyzji o warunkach zabudowy czy warunków przyłączeniowych mediów. Innymi celami w tym przykładzie będzie wykonanie projektów: zagospodarowania terenu, architektonicznego, konstrukcji oraz instalacji i zintegrowanie tych elementów w całość.

W systemie goprojekt przechowywane są w jednym miejscu wszelkie pliki projektów, wizualizacji, cała korespondencja z klientem oraz zapiski wszelkich uzgodnień i ustaleń z klientem.

Zobacz przykład zastosowanie goProjekt w firmie architektonicznej