platforma online do zarządzania projektami

Projekty w szkole, czyli co każdy powinien wiedzieć

Rozporządzenie Minister Edukacji wymusza na szkołach do 30 listopada br. dostosowanie ich statutów do wymagań względem projektów edukacyjnych. Przede wszystkim placówka musi określić kryteria oceniania z udziału w takim przedsięwzięciu. Zakres tematyczny musi dotyczyć treści nauczania zgodnie z podstawą programową lub też może wykraczać poza nie. Natomiast same projekty edukacyjne mogą być prowadzone odnośnie jednego przedmiotu lub też wielu.

Polecamy intuicyjny i rozbudowany dziennik elektroniczny - mobiDziennik

Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest rozwiązanie danego problemu. W takim razie mamy tu trzy strony: szkołę, nauczycieli i uczniów. Istotne jest więc to, co każdy z nich powinien robić, by projekt edukacyjny został pomyślnie sfinalizowany.

1. Szkoła:

2. Nauczyciele:

3. Uczniowie:

Metoda projektu jest od zawsze stosowana w innych państwach europejskich. Szczególną popularnością cieszy się ona w krajach skandynawskich. Dodatkowo wielu specjalistów widzi pomyślne rezultaty, wynikające z wdrożenia takiego systemu do szkół. Zgodnie z rządową strategią "Polska 2030" upowszechnienie projektów edukacyjnych jest uznane za jedno z 10 znaczących wyzwań w ciągu najbliższych 20 lat.