platforma online do zarządzania projektami

Kim są uczestnicy projektu?

Interesariusze to osoby, których wiedza, poglądy i działania wpływają na powodzenie projektu, ale również osoby, które są zainteresowane współpracą w dziedzinie zarządzania projektami. Jednak każdy człowiek z osobna ma zupełnie inny udział w projekcie np. menadżerowie są zainteresowani korzyściami i użytecznością produktu, informatycy myślą o technologii, a prawnicy zaś koncentrują się na skutkach prawnych. Dlatego każdy interesariusz może mieć własny punkt widzenia.

Praca pod presją nie pomaga w osiągnięciu wyznaczonych wyników. Aby odnieść sukces należy posiadać odwagę do porozumiewania się ze stronami. Jeśli posiadacze udziałów w projekcie nie są świadomi obaw co do powodzenia projektu, szanse na jego dobrą realizację maleją. Zainteresowane strony powinny znać wyrażane przez siebie kwestie oraz myśli na temat zagrożenia oraz szans stworzenia projektu.

Prawdziwym problemem, który działa na niekorzyść jest czas. Relacje z ludźmi nie są budowane z dnia na dzień. Potrzeba czasu, aby skonstruować zaufanie. Pośpiech może spowodować trudności w realizacji.

Zainteresowana strona, to osoba, która może mieć wpływ na wynik, powodzenie projektu. Dlatego należy zidentyfikować ludzi należących do tej kategorii. Z pewnością zespół projektowy oraz potencjalni użytkownicy są głównymi zainteresowanymi stronami, ale tak samo jest z kluczowymi dostawcami, członkami zarządu, czy menedżerami firm pokrewnych dziedzin. Oprócz identyfikacji uczestników oraz poznania w jaki sposób odnoszą się do projektu istotną częścią jest działanie.

Zainteresowane strony powinny być zaangażowane podczas, gdy cele projektu są tworzone, wymagania są opracowywane, zagrożenia i szanse oceniane, a decyzje podejmowane.

Należy się zastanowić, jakie rodzaje wiedzy i jaką tematykę będzie “poruszał” projekt.

Jeśli interesariusz nie jest autentyczny, interesy są narażone na ryzyko w projekcie. Posiadanie udziałów w projekcie powinno oznaczać, że uzgodniono kilka istotnych kwestii.

Jako jedna z zainteresowanych stron należy upomnieć się o swoje interesy. Jeśli interesy są naruszone w wyniku realizacji projektu, jest to złe zarządzanie projektem prowadzące do wielu negatywnych skutków.

Uczestnik projektu

Zarządzając projektem, należy znać tematykę przedmiotu projektu. Zarządzanie projektami to wiele różnych elementów razem ze sobą powiązanych. Trzeba także pamiętać, że jest to zawsze wspólna praca. Dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniego uczestnika projektu.

Uczestnik projektu, łącznie z pozostałymi pracownikami zaangażowanymi w prace nad projektem, dopełnia całości. To on posiada określone funkcje, które realizuje w taki sposób, by wszystko się ze sobą scalało, zostało dopięte na ostatni guzik. Taki uczestnik podlega kierownikowi projektu, który wyznacza mu zadania do wypełnienia. Każdy uczestnik projektu posiada typowe obowiązki, jak np:

Ponadto zwykle uczestnik projektu posiada następujące uprawnienia:

Istotną częścią tej tematyki są także kwalifikacje, jakie powinien posiadać potencjalny uczestnik projektu. W takim razie zalecane jest, by mógł wykazać się:

Natomiast żaden uczestnik projektu nie powinien posiadać następujących cech: