platforma online do zarządzania projektami

Projekt edukacyjny w gimnazjum

Zgodnie z najnowszymi wymogami Ministerstwa Edukacji od tego roku szkolnego 2010/2011 wszystkie gimnazja zobowiązane są do realizacji projektu edukacyjnego. Na ten moment sprawa nie dotyczy jednak III klas, ponieważ tam jeszcze obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa. W klasach I i II natomiast wdrożony jest już nowy program nauczania kształcenia ogólnego.

Polecamy mobiDziennik - dziennik elektroniczny o uczciwej polityce względem szkół

Projekty realizowane są niemal w każdej sferze działalności. Zwykle termin ten oznacza konkretne działania określone w czasie i zmierzające do osiągnięcia celu. Projekt edukacyjny zatem skierowany jest do uczniów, którzy to poprzez wypełnianie zadań zleconych przez nauczyciela dążą do uzyskania danych założeń.

Są projekty, które można prowadzić indywidualnie, ale te edukacyjne mają nacisk na pracę zespołową. Oznacza to, że uczniowie powinni ze sobą współpracować. Kluczowe są w takim razie założenia rozporządzenia z 20 sierpnia br.. Zmienia ono zatem wcześniejsze rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046).

Z praktycznego punktu widzenia, projekty można realizować na wiele sposobów. W innowacyjnym prowadzeniu projektu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, zarówno w biznesie jak i edukacji, najlepiej sprawdza się goProjekt.

Jedne z istotnych postanowień to m. in.: